Vivent Biosensoren

Maarel Orchids gaat werken met Biosensoren van het Zwitserse bedrijf Vivent. Met biosensoren kunnen we elektrische signalen volgen, die bij afwijkingen kunnen duiden op stress in de plant.

Door middel van elektrofysiologie kunnen we veranderingen vaststellen en deze koppelen aan de teeltgegevens. Hiermee kunnen we modellen ontwikkelen om meer inzicht in het gewas te krijgen.

Zo krijgen we real time feedback op het moment dat de plant stress ervaart. Stress kan te maken hebben met klimaat, irrigatie, schermen, overgangssituaties van veel naar weinig instraling en bij gebruik van LED belichting.

We willen graag inzicht krijgen hoe de plant reageert op LED belichting. Zeker gezien onze recente stap met het installeren van LED belichting in verschillende afdelingen. Ook de overgang van vegetatief naar een generatief gewas zal een rol spelen hoe er op licht wordt gereageerd door het gewas. Uiteindelijk willen we de teelttechnieken die wij toepassen optimaliseren en we hopen dat de resultaten van deze Biosensoren ons van antwoorden voorzien.

 

Vivent Biosensors

Maarel Orchids will work with Biosensors from the Swiss company Vivent. We can use biosensors to monitor electrical signals that, if abnormalities occur, can indicate stress in the plant.

By means of electrophysiology, we can determine changes and link them to the cultivation data. This allows us to develop models to gain more insight into the crop.

This way we get real-time feedback when the plant experiences stress. Stress can be related to climate, irrigation, screens, transition situations from high to low irradiation and when using LED lighting.

We would like to gain insight into how the plant reacts to LED lighting. Especially given our recent step in installing LED lighting in various departments. The transition from vegetative to a generative crop will also play a role in how the crop responds to light. Ultimately, we want to optimize the cultivation techniques we apply and we hope that the results of these Biosensors will provide us with answers.

×
Browser update aanbevolen.
Beste gebruiker, u maakt gebruik van een verouderde browser. Voor een optimale ervaring bij ons en bij andere websites adviseren we u om een nieuwere browser te gebruiken. Bijvoorbeeld Microsoft Edge, of Google Chrome.