We nemen jullie mee op onze weg naar een circulaire kas. Over een aantal jaar emissie vrij: Dat is het doel! Dit doen we niet in één keer, maar stapsgewijs gaan wij over naar een circulair productie proces.

We zijn op de goede weg en we hebben al diverse circulaire initiatieven weten te realiseren. Het watergeven is het eerste proces waar we vorig jaar mee aan de slag zijn gegaan. Sinds 9 maanden zijn wij volledig water en meststof circulair. Wij lozen geen afval water en hierdoor automatisch ook geen meststoffen meer. Hier zijn wij heel trots op!

Hoe werkt dit dan precies? Het gietwater wat wij gebruiken voor het watergeven van de Phalaenopsis bevat meststoffen. De plant neemt op wat ze nodig heeft. Het water wat overblijft noemen we drainwater. Via onze waterdichte erfgoed vloeren vangen wij het drain water op en wordt opgeslagen in een aparte opslag.

In deze opslag wordt het eerst behandeld met Ozon voordat het door de UV ontsmetter gaat. Hier wordt het water bestraald met UV licht tegen bacteriën en schimmels. Als het water ontsmet is mag het naar onze schoonwater opslag.

Omdat de Phalaenopsis ook een gedeelte van het gietwater heeft opgenomen vullen wij dit aan met hemelwater uit onze opslag. Hier wordt behalve regenwater ook het afgevangen condenswater van het kasdek en de koelinstallatie in opgeslagen. Voor onze meststoffen geldt hetzelfde, het door de planten opgenomen deel wordt aangevuld met verse meststoffen.

Nu is het water klaar voor een nieuwe ronde!

 

We take you on our way to a circular greenhouse. Emission-free in a few years: That is the goal! We’re not going to do this all at once, but we will gradually switch to a circular production process.

We are on the right track and we have already managed to realize various circular initiatives. Watering is the first process we started last year. We have been fully water and fertilizer circular for 9 months. We do not discharge waste water and therefore automatically no more fertilizers. We are very proud of this!

How does this work? The irrigation water we use for watering the Phalaenopsis contains fertilizers. The plant absorbs what it needs. The water that remains is called drain water. We collect the drain water through our waterproof floors and store it in a separate storage.

In this storage it is first treated with Ozon before it goes through the UV disinfection. Here the water is irradiated with UV light against bacteria and fungi. Once the water has been disinfected, it can go to our clean water storage.

Because the Phalaenopsis has also absorbed part of the irrigation water, we supplement this with rainwater from our storage. In addition to rainwater, the collected condensation water from the greenhouse roof and the cooling installation is also stored here. The same applies to our fertilizers, the part absorbed by the plants is supplemented with fresh fertilizers.

Now the water is ready for another round!

Duurzaam samenwerken op een efficiënte manier. Het is één van onze belangrijkste drijfveren. Wat is er efficiënter dan de krachten van 28 kwekers te bundelen onder één plantenlabel? Dit concept is ook nog eens speciaal ontworpen voor de retail, onze core business.

Zelf een plantenmerk lanceren is niet in lijn met onze bedrijfsstrategie. Samen werken onder de paraplu van het merk MoreLIPS wel. Producten die samen onder één label verkocht worden, versterken elkaar. 80% van het assortiment omvat de hardlopers in het groene en bloeiende assortiment, 20% is voor de nicheproducten die er – ook letterlijk – kleur aan geven.

MoreLIPS zorgt voor een open verhouding tussen retailer, exporteur en kweker. Transparantie tussen alle partijen in de keten. Iets waar wij heel erg blij van worden, omdat transparantie bij ons de basis vormt van zaken doen. Zo houden we elkaar scherp en staat niemand voor verrassingen.

Maarel Orchids is sinds anderhalf jaar dé MoreLIPS partner voor het product Phalaenopsis. We zijn ontzettend blij met deze samenwerking. We hebben samen met Maarel Orchids en een aantal MoreLIPS afnemers mooie lijnen neergezet.

Voor ons betekent samenwerken met Maarel Orchids de betere Phalaenopsis in ons assortiment, leveringszekerheid en zorg voor het milieu. Daarnaast ontwikkelen we samen nieuwe MoreLIPS verpakkingen zoals de MoreLIPS geschenktas voor de Phalaenopsis. Helmer van Wezel, MoreLIPS

We zijn gestart met het uitleveren in de 2 tak. Inmiddels zijn we aardig uitgebreid in ons assortiment, zie ons aanbod op Floriday.

Bent u op zoek naar iets klant specifieks, zoals de geschenkverpakking? Neem dan contact op met de verkoopafdeling.

Nieuwsbrief Q1 2023 | Jennifer Oudshoorn

In 2030 moet het energie verbruik in de tuinbouw 45% verlaagd zijn ten op zichte van 2020. Dit staat beschreven in het energieconvenant glastuinbouw. Bij Maarel Orchids gaan wij hier nog een schepje bovenop doen, door de doelstelling van 2030 al te realiseren in 2026. De komende jaren willen wij ieder jaar 10% minder energie verbruiken. Dit wordt een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk!

 

De eerste stappen zijn gezet. In januari zijn er bij ons twee verschillende dimbare LED-Installatie geplaatst. Een Full LED en een Hybride Systeem. In totaal 750 lampen!

Doordat deze lampen ook nog eens dimbaar zijn kunnen we daarmee nog meer besparen op elektra. Dankzij onze biosensoren hebben wij veel meer inzicht gekregen in de lichtopname van de Phalaenopsis tijdens de teelt. Zo kunnen wij op momenten dat ze het niet nodig hebben de lampen dimmen.

Wij wekken zelf onze elektra op. Door deze elektrabesparing besparen wij dus ook op gas. Tijdens een volledige dag belichten stoten wij 4% minder CO2 uit. Zo geeft deze transitie direct een bijdrage aan een verlaging van onze CO2 Footprint.

Omdat LED verlichting veel minder warmte uitstoot moeten we het warmte verlies compenseren. We vervangen één van onze bestaande schermdoeken door een schermdoek die warmte veel beter vasthoudt. Zo kunnen we het klimaat nog beter sturen. Door dit nieuwe schermdoek sorteren we ook gelijk voor op de nieuwe lichtuitstoot regels die gaan gelden vanaf 2025.

Nieuwsbrief Q1 2023 | Jennifer Oudshoorn

Het is de Week van de Circulaire Economie.

Wat is dat nou precies? Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Afval bestaat niet meer, dit wordt de nieuwe grondstof.

Grondstoffen, energie en transport worden steeds duurder. Bovendien draagt het gebruik van niet-hernieuwbare energie en grondstoffen bij aan CO2-uitstoot en vervuiling. Steeds meer ondernemers denken daarom na over een manier om meer circulair te ondernemen.

De circulaire economie is een belangrijke oplossing voor het grondstoffen tekort en de klimaatcrisis, want tot wel 30% van onze uitstoot wordt veroorzaakt door de consumptie van spullen en de energie die nodig is om deze spullen te maken en vervoeren.

In 2050 moet onze volledige economie circulair zijn. Dat vraagt grote veranderingen van systemen en aanpak. In 2030 moeten we ons gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd hebben.

Bij Maarel Orchids werken we stapsgewijs naar een circulaire kas. We zijn op de goede weg en we hebben al diverse circulaire initiatieven weten te realiseren. De komende tijd zullen wij jullie meenemen in onze ontwikkelingen en stappen richting een circulair productie proces.

Wil je nu al meer weten over de projecten waar we mee bezig zijn? Neem contact op met mijn collega David Bal. Na het afronden van de opleiding Circulaire Economie aan Cambridge University deelt hij graag kennis over hoe je duurzame impactvolle investeringen kunt ontdekken binnen je organisatie om lineaire bedrijfsprocessen te transformeren naar meer duurzame en circulaire processen.

Contact – Maarel Orchids

Nieuwsbrief Q1 2023 | Jennifer Oudshoorn

Ons doel: Een zo duurzaam mogelijke orchidee produceren en beschikbaar stellen in de winkelschappen van onze partners door heel Europa. Verdel Bloemenexport is één van deze partners waarmee we hebben mogen groeien.

Het begon allemaal een aantal jaar geleden met een kleine, eenmalige order. Deze eenmalige order is in een paar jaar uitgegroeid tot een nauwe samenwerking waarbij wij met vaste jaarlijnen, jaarrond uitleveren in de huisstijl uitstraling van Verdel’s Retail concept Bart & Bastian (te vinden in meer dan 500 Duitse supermarkten).

Als kers op de taart leveren wij de Phalaenopsis, 2 en 3 tak, in speciaal samengestelde kleurmixen voor Verdel’s jaarlijks terugkerende “Jungle week” actie in de Duitse Globus filialen.

Als we de eerste beelden van de winkelvloer bekijken, kunnen we maar één ding zeggen: Dik geslaagd! Met elkaar hebben we weer een mooie actie neergezet!

 

Vivent Biosensoren

Maarel Orchids gaat werken met Biosensoren van het Zwitserse bedrijf Vivent. Met biosensoren kunnen we elektrische signalen volgen, die bij afwijkingen kunnen duiden op stress in de plant.

Door middel van elektrofysiologie kunnen we veranderingen vaststellen en deze koppelen aan de teeltgegevens. Hiermee kunnen we modellen ontwikkelen om meer inzicht in het gewas te krijgen.

Zo krijgen we real time feedback op het moment dat de plant stress ervaart. Stress kan te maken hebben met klimaat, irrigatie, schermen, overgangssituaties van veel naar weinig instraling en bij gebruik van LED belichting.

We willen graag inzicht krijgen hoe de plant reageert op LED belichting. Zeker gezien onze recente stap met het installeren van LED belichting in verschillende afdelingen. Ook de overgang van vegetatief naar een generatief gewas zal een rol spelen hoe er op licht wordt gereageerd door het gewas. Uiteindelijk willen we de teelttechnieken die wij toepassen optimaliseren en we hopen dat de resultaten van deze Biosensoren ons van antwoorden voorzien.

 

Vivent Biosensors

Maarel Orchids will work with Biosensors from the Swiss company Vivent. We can use biosensors to monitor electrical signals that, if abnormalities occur, can indicate stress in the plant.

By means of electrophysiology, we can determine changes and link them to the cultivation data. This allows us to develop models to gain more insight into the crop.

This way we get real-time feedback when the plant experiences stress. Stress can be related to climate, irrigation, screens, transition situations from high to low irradiation and when using LED lighting.

We would like to gain insight into how the plant reacts to LED lighting. Especially given our recent step in installing LED lighting in various departments. The transition from vegetative to a generative crop will also play a role in how the crop responds to light. Ultimately, we want to optimize the cultivation techniques we apply and we hope that the results of these Biosensors will provide us with answers.

Ewa, Ewelina en Adrianna zijn drie teamleiders binnen onze organisatie. Ze sturen verschillende grote afdelingen aan en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het personeel. Ze willen de communicatie op de werkvloer verbeteren. Op dit moment is Engels de hoofdtaal, maar niet iedereen binnen Maarel Orchids beheerst deze taal even goed. In het dagelijks leven krijgen ze ook af en toe te maken met de taalbarrière. Afspraken bij de dokter of gemeente worden makkelijker met het beheersen van de Nederlandse taal. Daarom zijn ze begonnen met een cursus Nederlands via Maarel Orchids.

Een keer per week krijgen ze les van Anita. Anita is een Nederlands docente die in 2008 van Polen naar Nederland is gekomen en in 2009 haar eigen bedrijf heeft opgericht in het geven van taaltrainingen. Op dit moment geeft ze de training nog in het Engels maar vanaf Januari zal deze geheel in het Nederlands zijn. Deze overstap zorgt voor de nodige gezonde spanning bij de dames maar ze zijn ook blij met deze ontwikkeling, want door het te gebruiken gaan ze het pas echt leren.

Na het succes van deze eerste cursus ontstond er binnen Maarel Orchids veel animo voor de Nederlandse les. Wij bieden iedereen dezelfde mogelijkheid en zo start er begin volgend jaar een tweede lichting cursisten.

Bij Maarel Orchids zijn wij van het werken aan transparante, langdurige samenwerkingen met onze klanten. Vanwege groei in de productie is de vraag naar werknemers bij ons sterk toegenomen. Om de werkuren per week te drukken en om efficiënt te zoeken naar gemotiveerde mensen zijn wij dit jaar een nieuw soort samenwerking aangegaan. Via een salarisverwerkingsbedrijf  uit Gelderland zijn wij in contact gekomen met onze contactpersoon Pavel Smantana in Roemenië. Zo hebben wij al verschillende koppels bij ons onder contract staan, waaronder Julian en Juliana.

‘’Wij zijn bij Maarel Orchids terecht gekomen via Pavel zijn wervingsbureau. We komen allebei uit Botoşani, een stad in het noorden van Roemenië, in de regio Moldavië. We hebben elkaar ontmoet tijdens een potje poolen met vrienden en zijn inmiddels alweer bijna 3 jaar samen. Om te sparen voor ons eigen huis wilde we een tijd in het buitenland gaan werken om daar geld te verdienen.’’ Juliana haar broer werkt al een aantal jaar in Nederland en omdat Julian in 2017 al een periode in Zaltbommel heeft gewerkt heeft was de keuze voor Nederland snel gemaakt en zijn ze deze zomer naar Nederland gekomen. ‘’Mijn broer is inmiddels verhuist naar Turnhout in België, gelukkig is het maar een uur rijden vanuit Maassluis’’.

‘’Bij Pavel konden we door middel van korte filmpjes zien wat voor werkzaamheden we zouden gaan doen bij verschillende bedrijven voordat we daadwerkelijk zouden vertrekken. Ik vond de orchideeën heel mooi dus dat trok gelijk mijn aandacht. We hebben uiteindelijk voor Maarel Orchids gekozen vanwege de voorwaarden en werkuren. We zijn elke dag rond 4 uur thuis, zo hebben we ook nog tijd om ‘s-middags andere dingen te doen of gewoon lekker te relaxen. We werken niet elke week op zaterdag en anders krijgen we doordeweeks een dag vrij.’’

Juliana werkt op de inpak afdeling en Julian maakt deel uit van ons storingsteam. ‘’We hebben het naar ons zin in de teams waar we deel van uitmaken en kunnen het goed vinden met de teamleiders van deze afdelingen, bij hen kunnen wij terecht met onze vragen. En als zij ons niet verder kunnen helpen kunnen we altijd bij René Vissers terecht. Een tijd geleden was bijvoorbeeld onze Cv-ketel kapot, en werd dit gelijk opgepakt en gerepareerd’’.

‘’Onze huisvesting werd door Maarel Orchids geregeld. We wonen nu in een rijtjeshuis in Maassluis, samen met 2 andere stellen uit Roemenië. We moeten wel de badkamer, keuken en de woonkamer delen. Dat is voor nu prima’’.

‘’We zijn blij met de manier waarop we naar Nederland zijn gekomen, er hebben al wat oud-collega’s van de koeriersdienst contact gezocht, hoe het met ons was en of zij mogelijk ook bij Maarel Orchids zouden kunnen werken. Toen we deze zomer de overstap naar Nederland maakte hadden we een heel ander beeld van onze toekomst, inmiddels ligt deze wat meer open. We hebben bij Maarel Orchids een jaarcontract gekregen, dus het komende jaar blijven we hier. Dat we een huis willen kopen of misschien wel laten bouwen weten we zeker, daar zijn we nu voor aan het sparen. Maar of dat in Roemenië wordt of misschien wel in Nederland zal de toekomst uitwijzen’’.

De mensen zijn de ruggengraat van onze organisatie. Als zij zich ontwikkelen en ontplooien, dan ontwikkelt de organisatie. Daarom stimuleert Maarel Orchids persoonlijke ontwikkeling. David Bal en Kevin de Bruin zijn beide bekende gezichten op de werkvoer en al enkele jaren werkzaam bij Maarel Orchids. Ze volgen op dit moment een opleiding om zichzelf verder te ontwikkelen en te groeien binnen ons bedrijf.

David bekleedt sinds januari 2019 de functie van strategisch accountmanager. ‘’Vanuit de bedrijfsstrategie heb ik een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de afzet richting de retail. Maarel Orchids wil zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Om een goede gesprekspartner te blijven en onze duurzaamheidsstrategie te vertalen richting onze klanten, met name welke voordelen hieruit te behalen zijn heb ik de opleiding QHSE Management gevolgd en afgerond.’’

‘’Ik voelde dat ik naast mijn functie de behoefte kreeg om meer inzicht te krijgen in organisatieontwikkeling. Deze is ontstaan door veranderingen in de markt zoals de energietransitie, de noodzaak tot innovatie, het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. In oktober 2022 heb ik opleiding Bedrijfskunde en Management aan de Haagse Hogeschool afgerond. Om nog meer voorbereid te zijn op veranderingen in de Europese wet- en regelgeving van het verduurzamen van bedrijfs- en productieprocessen ben ik recent begonnen met de studie Circular Economy and Sustainable Business Strategies aan Cambridge University. In deze opleiding leer ik over duurzame strategie ontwikkeling en lineaire processen te analyseren en te transformeren naar circulaire processen’’.

In Januari 2018 kwam Kevin bij Maarel Orchids met de opdracht, het implementeren van een nieuw ERP pakket. In het eerst gesprek was meteen duidelijk dat hij zeer geïnteresseerd was in ICT oplossingen. Ondanks dat Kevin nog niet de gewenste opleiding en werkervaring bezat wisten we dat het goed zat en is hij gestart met de HBO opleiding Bedrijfskundige Informatica bij NCOI.

‘’In het verleden deden de kleine kwekers alles zelf van verkoop tot teelt. Tegenwoordig zijn er overal teeltspecialisten, verkopers en HR medewerkers in dienst. Deze verandering zie je langzaam verschuiven naar de IT. Waar nu nog veel wordt uitbesteed aan externe partners zullen de grotere kwekers hier zelf invulling aan gaan geven. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Power BI. Vanuit mijn studie kreeg ik de opdracht om een datavoorziening te verbeteren. Waar dit begon met een verkoop rapportage hebben we nu een heel platform voor alle data. Het stukje onderbuik gevoel hebben we zo geminimaliseerd en worden nu alle keuzes gemaakt op basis van real time informatie. Op het gebied van ICT gaan de ontwikkelingen al helemaal razendsnel en je moet kunnen blijven investeren om up-to-date te blijven’’.

‘’Het geeft een goed gevoel om te zien dat de kennis uit een boek omgezet kan worden naar de praktijk. Voor 2023 staan er nieuwe projecten op de planning die ooit zijn begonnen als een studieopdracht. Wanneer mijn opleiding is afgerond wil ik graag verder studeren. Zo kan ik mijzelf blijven ontwikkelen en bij en met Maarel Orchids doorgroeien naar een nog hoger niveau. Dit alles zou ik niet kunnen doen zonder de steun van al mijn collega’s’’.

De toekomst van David krijgt een heel ander gezicht binnen de organisatie. ‘’Alle ontwikkelingen die hierboven genoemd worden hebben ervoor gezorgd dat er behoefte is ontstaan aan een business controller die bijdrage gaat leveren aan de verdere ontwikkeling van Maarel Orchids. Doordat ik de afgelopen jaren de kans heb gekregen mijzelf te ontwikkelen en mijn interesse in organisatieontwikkeling en optimalisering ben ik erg blij dat ik deze functie mag invullen!’’

 

De vraag vanuit de markt luidt: een veenvrij geteelde Phalaenopsis. Omdat wij deze vraag zo goed mogelijk willen beantwoorden zijn we gestart met verschillende testen.

Voor het telen van Phalaenopsis is zo droog mogelijk en luchtig substraat heel belangrijk. De orchideeën houden namelijk niet van natte voeten en het mag ook niet te zout zijn. Ons mengsel bestaat voor 81% uit bark. Bark houdt bijna geen water vast en bevat amper voedingstoffen. Door de grove korrels ontstaat er een mooi luchtig mengsel. Daarom maken wij graag gebruik van een grote hoeveelheid bark.

Droog en luchtig zijn niet de enigste eigenschappen wat een goed mengsel moet bevatten. Om te zorgen voor groei, heb je een kleine buffer nodig die wel water en voedingstoffen vasthoudt. Daarom voegen wij voor de andere 19% veen toe. Veen bevat geen hoge voedingswaarde maar zorgt wel voor een goede water en voedingstoffen buffer. Door de stevigheid zorgt het voor stabiliteit van de plant in de pot.

Het aanbod in veen is groot en wordt al meer dan 80 jaar gebruikt in de tuinbouw. Het is betrouwbaar en flexibel in de teelt. Omdat de perceptie bestaat dat er veel CO2 vrijkomt bij veenwinning en natuurgebieden worden aangetast, worden er vraagtekens gezet bij het gebruik van veen.  Het aandeel veen wat wij gebruiken is erg laag en wij hebben de Milieu-impact van ons substraat laten berekenen. De C02-footprint van het door ons gebruikt substraat valt in de klasse van 100% veenvrij substraat.

Ondanks de resultaten van deze berekening nemen wij de vraag vanuit onze klanten heel serieus en zijn wij gestart met een aantal testen op zoek naar eventuele alternatieve. Deze testen worden aan harde eisen onderworpen. De water en voedingstoffen buffer moet hetzelfde zijn en het mag geen gevolgen hebben voor de kwaliteit en ontwikkeling van de plant. Daarnaast is het belangrijk dat het aanbod groot genoeg is en stabiel het hele jaar door.

Op de vraag, kunnen jullie veenvrij een Phalaenopsis telen, hebben wij het antwoord nog niet. Wij kunnen wel zeggen dat de krachtigste drijfveer binnen Maarel Orchids is en blijft; een duurzaam geteelde Phalaenopsis met zo min mogelijk belasting voor het milieu, mens en maatschappij.

Jennifer Oudshoorn | Artikel uit nieuwsbrief Tradefair November 2022

×
Browser update aanbevolen.
Beste gebruiker, u maakt gebruik van een verouderde browser. Voor een optimale ervaring bij ons en bij andere websites adviseren we u om een nieuwere browser te gebruiken. Bijvoorbeeld Microsoft Edge, of Google Chrome.